ИЗВОДИ ИЗ РЕДИГОВАНЕ ОПТУЖНИЦЕ ПРОТИВ ХАШИМА ТАЧИЈА И ЊЕГОВИХ „САБОРАЦА“

Након успостављене комуникације, разговора, преписки и учешћа на он-лине (преко интернета) конференцијама и састанцима председнице Удружења Наташе Шћепановић са представницима Сектора за учешће жртава при Специјализованим већима Суда у Хагу – Организације Виктимс и Тадеје Новинц, Удружењу је прослеђен резиме оптужнице и важни делове оптужнице везане за српско становништво, преведени на српски језик.
Из добијеног опширног материјала, преносимо делове ових докумената са циљем да се чланови нашег Удружења, али и све жртве и породице жртава које су доживеле терор такозване ослободилачке војске Косова, информишу и евентуално укључе у процесе доказивања кривице оних који су злочине наредили или починили.
Руководство Удружења породица косметских страдалника напомиње, подсећа и упозорава да још нису установљени јасни и добри механизми заштите сведока јер, њихово застрашивање и даље траје.
Од њих су добијене препоруке :
„Злочини у вези присилних нестанка лица су врло опширно интерпретирани, и не односе се само на затвореничке објекте наведене у оптужници. То значи да било који присилни нестанци лица који су се десили у периоду од марта 1998. до септембра 1999. на теритоторији Косова и Северне Албаније, почињени, одобрени и подржани од стране чланова ОВК, исто су укључени у оптужницу. То је важан податак будући да се само особама које су доживеле штету као последицу злочина потврђених у оптужници, може признати статус жртве која учествује у поступку.
Особа која жели да поднесе захтев за учествовање у поступку као жртва, мора попунити образац за пријаву и послати га Служби за учешће жртава, а Пријавни образац смо вам послали. Љубазно Вас молимо да поделите ове информације са члановима ваших удружења. Ако ви или било који члан удружења имате било каквих питања, слободно нас контактирајте. Овде смо да вам помогнемо“.

ОПТУЖНИЦА:
(Поднесак којим се достављају кориговане и јавне редиговане верзије потврђене оптужнице и пратећих захтева)
…“У складу са својим овлашћењима, специјализовани тужилац оптужује: Хашима ТАЧИЈА, Кадрија ВЕСЕЉИЈА, Реџепа СЕЉИМИЈА, Јакупа КРАСНИЋИЈА за ниже описане злочине против човечности према међународном праву, кажњиве по члановима 13 и 16(1) Закона, и ратне злочине према међународном праву, кажњиве
по члановима 14 и 16(1) Закона“…
ОПТУЖЕНИ
…“ХАШИМ ТАЧИ звани Змија је један од оснивача Ослободилачке војске Косова(ОВК), као и Централног или Главног штаба ОВК . Био је члан Главног штаба и читаве 1998. године и током 1999. Најкасније од јуна 1998. био је на челу Дирекције за политичка питања и Дирекције за информације ОВК, а до краја марта 1999. је постао председник Привремене владе Косова и врховни командант ОВК… затим је био председник Владе Косова, а године 2016. изабран је за председника Косова“…
…“Кадри ВЕСЕЉИ је један од оснивача ОВК и Главног штаба. Био је члан Главног штаба и читаве 1998. године и током 1999, члан Дирекције ОВК за политичка питања и начелник обавештајне службе ОВК. Потом долази на чело Обавештајне службе Косова (СХИК) и постаје министар за обавештајне послове у Привременој влади, а 2014. ступио је на дужност председника Скупштине Косова“…
…“Реџеп СЕЉИМИ, познат и као Десети, Десетка, Агрон, Тафиљ или Љуљзим је један од оснивача Главног штаба ОВК. Био је члан Главног штаба и читаве 1998. године и током 1999. У јуну 1998, се налазио на дужности начелника Дирекције ОВК за операције. Најкасније у августу 1998. постао је главни инспектор ОВК, а крајем марта 1999. постао је министар за јавни ред, односно министар унутрашњих послова“…
…“Јакуп КРАСНИЋИ је од првих месеци 1997. био члан Главног штаба. Остао је у Главном штабу и читаве 1998. и током 1999. године. У јуну 1998. био је члан Дирекције ОВК за политичка питања и званични портпарол ОВК. Касније те године, званично је постављен на дужност заменика команданта ОВК. У децембру 2007. постао је председник Скупштине Косова, а у периоду од септембра 2010. до априла 2011, био је вршилац дужности председника Косова“…
…“Они су изводили на Косову и у деловима северне Албаније, у периоду од најкасније марта 1998. до септембра 1999. систематски напад или нападе ширих размера на цивилно становништво противника . Све радње чињења и нечињења које се овом оптужницом стављају оптуженима на терет као злочини против човечности биле су део систематског напада или напада ширих размера усмереног на противнике. Кривична дела су се чинила по устаљеном обрасцу и погађала су ширу породицу жртава, као и целе заједнице, са сврхом да послуже као упозорење и врста притиска на циљану популацију у целини. …Током инкриминисаног периода, постојао је оружани сукоб између ОВК и снага СРЈ и Републике Србије, укључујући јединице Војске Југославије, полиције и других јединица Министарства унутрашњих послова, као и других група које су се бориле на страни СРЈ и Србије… Снаге СРЈ су обухватале редовну војску СРЈ и Републике Србије. Током читавог инкриминисаног периода, припадници ОВК држали су места и објекте – од којих су многи били већ давно успостављене базе и упоришта – на којима и око којих су затварали, злостављали и/или убили на стотине противника…
… 10. јуна 1999, Савет безбедности УН-а издао је Резолуцију 1244, којом се захтева прекид ватре и доноси одлука о размештању међународних цивилних и безбедносних структура на Косову под окриљем УН-а. Сврха тог међународног присуства је била да се спречи обнављање непријатељстава и спроведе прекид ватре, као и да се осигурају повлачење снага СРЈ и демилитаризација ОВК. Од 12. јуна 1999. почело је размештање војних снага на Косову под вођством НАТО пакта… Док су се снаге СРЈ повлачиле са Косова, велики број војника ОВК и избеглих косовских Албанаца враћао се из Албаније на подручја која су претходно била под контролом снага СРЈ. Припадници ОВК и чланови Привремене владе одмах су почели да преузимају државне установе и објекте, као, на пример, зграде општинских власти, бивше станице МУП-а и зграде предузећа, као и да стављају територију под своју контролу… До 21. јуна 1999, ОВК је потписала споразум са КФОР-ом, у којем је, између осталог, било предвиђено обустављање свих непријатељских аката и провокација, као и, у року од 90 дана, спровођење процеса демилитаризације по фазама. .. Упркос резолуцији и споразуму, настављају се непријатељске актиивности и провокације, што је континуирано стварало реални ризик од наставка оружаних непријатељства… Све радње чињења и нечињења које се овом оптужницом стављају оптуженима на терет као ратни злочин извршене су у контексту оружаног сукоба између ОВК и снага СРЈ или у вези са тим сукобом. Кривична дела су чињена у базама или штабовима ОВК, односно у вези са њима, и/или током дејстава ОВК. Жртве су биле лица која нису активно учествовала у непријатељствима. Учесници и инструменти су били свесни чињеничних околности на основу којих се могу установити постојање оружаног сукоба и статус жртава.
Видови одговорности
Удружени злочиначки подухват и помагање

У периоду од најкасније марта 1998. до септембра 1999, Хашим ТАЧИ, Кадри ВЕСЕЉИ, Реџеп СЕЉИМИ, Јакуп КРАСНИЋИ и други учесници удруженог злочиначког подухвата имали су заједнички циљ да остваре и спроводе контролу над целим Косовом, између осталог, вршењем насиља над онима које су сматрали противницима и њиховим противправним застрашивањем, злостављањем или уклањањем.
Међу тим противницима била су лица за која су знали или за која су сматрали:
(а) да су сарађивала или имала везе са снагама, званичницима или државним институцијама СРЈ или
(б) да на други начин нису подржавала циљеве или методе ОВК и касније Привремене владе Косова, укључујући лица која су била повезана са ДСК, као и лица српске, ромске и других националности.
Тај заједнички циљ обухватао је кривична дела прогона, затварања, противзаконитог или произвољног хапшења и лишавања слободе, друге нехумане поступке, сурово поступање, мучење, убиства и присилне нестанке лица.
Хашим ТАЧИ, Кадри ВЕСЕЉИ, Реџеп СЕЉИМИ и Јакуп КРАСНИЋИ су заједно са другим учесницима у удруженом злочиначком подухвату деловали у оквиру заједничког умишљаја да се изврше кривична дела којима се терете у овој оптужници.
…Међу другим учесницима у удруженом злочиначком подухвату били су Азем СИЉА, Љахи БРАХИМАЈ, Фатмир ЉИМАЈ, Сулејман СЕЉИМИ, Рустем МУСТАФА,
Шукри БУЈА, Љатиф ГАШИ и Сабит ГЕЦИ, као и одређени други политички и војни руководиоци ОВК и Привремене владе, укључујући и друге чланове Главног штаба; министри и заменици министара у Привременој влади; команданти и заменици команданата зона ОВК, као и други припадници командног кадра у зонама; команданти бригада и јединица; команданти и припадници полиције и обавештајних служби ОВК и Привремене владе; други војници ОВК и званичници Привремене владе; као и друга лица која су деловала у име ОВК или Привремене владе (заједно са Хашимом ТАЧИЈЕМ, Кадријем ВЕСЕЉИЈЕМ, Реџепом СЕЉИМИЈЕМ и Јакупом КРАСНИЋИЈЕМ… Сваки од тих појединаца је својим радњама чињења или нечињења допринео остваривању заједничког циља“…

НАПОМЕНА:
Текст читаве преведене оптужнице са именима жртава, местима где су присилно отети и називима места где су у логоре одвођени, мучени и убијени чланови Удружења породица косметских страдалника и сви који су заинтересовани за детаље из ове оптужнице, могу прочитати у просторијама Удружења.

 

Припремила Гордана Ђикановић