Осма Скупштина Коалиције за Реком и Једанаести Форум за транзициону правду у државама некадашње Југославије

У Сарајеву одржани Скупштина Коалиције за Реком и Форум за транзициону правду у пост-југословенским друштвима

УВАЖАВАЊЕ ЧИЊЕНИЦА, ПУТ КА ПОМИРЕЊУ У РЕГИОНУ

У организацији Коалиције за Реком, у Сарајеву је крајем јануара одржана Осма Скупштина Коалиције за Реком и Једанаести Форум за транзициону правду у државама некадашње Југославије. На Скупштини су усвојене измене Статута и докумената Коалиције за Реком, разматран Извештај о напретку процеса Реком-а и договорене активности Коалиције до 2020.године. Форум је био фокусиран, пре свега, на суочавање са истином – на неопходност утврђивања чињеница о страдањима, спречавању порицања злочина и одговорности, а све у циљу помирења некада зараћених страна у сукобима на простору некадашње Југославије. У раду Скупштине и Форума учествовали су и Маринко Ђурић и Гордана Ђикановић – као представници Удружења породица косметских страдалника, Негован Маврић – координатор у Удружењу породица киднапованих и и несталих на Косову И Метохији, председник сродног удружења у Црној Гори Љубиша Филиповић и представник Удружења “Суза”, Владо Шашо.

Увиђајући да суђења пред Међународним кривичним судом за бившу Југославију и домаћим судовима, иако значајно доприносе кажњавању починилаца злочина, не задовољавају у пуној мери потребу жртава за правдом, нити сама по себи могу створити потребне услове за трајног мира у региону, пре десет година је покренута Иницијатива за оснивање Регионалне комисије за утврђивање чињеница о ратним злочинима и другим тешким кршењима људских права учињених на подручју бивше СФРЈ.

Изражавајући саосећање са жртвама свих народа на територији некадашње Југославије, Коалиција за РЕКОМ се противила и противи злоупотреби жртава у политичке сврхе и надметању у виктимизацији, залажући се за отворени дијалог у региону, истраживање и анализу чињеница о злочинима који су почињени. Да, колико је год могуће, помогну у утврђивању судбина оних који се и даље налазе на листи несталих…Одлучни су да заједнички допринесу прихватању чињеница о свим ратним злочинима и обнове поверење између појединаца, народа и држава у регину.

 На Осмој Скупштини Коалиције за РЕКОМ, носилац Пројекта РЕКОМ Наташа Кандић је присутне известила о напретку процеса РЕКОМ-а. Уз образложене предлоге, усвојене су измене Статута Коалиције за РЕКОМ и других докумената, а договорене су и активности Коалиције до 2020.године.

Једанаести Форум о транзиционој правди у пост-југословенским друштвима, био је посвећен разматрању утицаја иницијатива невладиних организација, мировних група, чланова академске заједнице и уметника на успостављању транзиционе правде у земљама – наследницама некадашње Југославије. Сагледаван је допринос Међународног суда за бившу Југославију у спречавању порицања злочина и одговорности. О помирењу, као делу политике проширења ЕУ на Западни Балкан, вођена је веома конструктивна расправа, коју су посебно иницирали панелисти – високи представници европске заједнице.

Форум се одвијао у контексту доношења стратегије ЕУ за Западни Балкан, а у светлу повећања националистичке и популистичке реторике, али и изражене подршке већина лидера Западног Балкана (однедавно и Државе Србије) да, у оквиру Берлинског процеса потпишу споразум о оснивању РЕКОМ-а.

Наташа Кандић је истакла да упркос напретку у демократизацији постјугословенских друштава, њиховом чланству у Савету Европе и перспективама чланства у Европској унији, односе у региону и даље оптерећује ратна заоставштина. Процес друштвеног помирења, као суштински предуслов интеграције унутар региона, није окончан нити ће суштински напредовати без утврђивања чињеница о најболнијој последици сукоба – ратним злочинима и жртвама у вези са ратовима.

-“Један од кључних механизама транзиционе правде, у оквиру које се и одвија процес помирења, јесте утврђивање чињеница од стране заједничке комисије некадашњих страна у сукобу у вези са ратним злочинима и жртвама, које већ 25 година оптерећују односе међу друштвима на Балкану. Регионално утврђивање чињеница (откривање и казивање истине) има циљ да онемогући дневнополитичке манипулације и спречи интерпретације које угрожавају повезивање и сарадњу.

Са регионалним помирењем као циљем, 2008. године организације цивилног друштва из целе бивше Југославије основале су регионалну коалицију, која данас окупља преко 2000 организација и појединаца. У оквиру ње покренута је и иницијатива за оснивање Регионалне комисије за утврђивање чињеница о ратним злочинима и другим тешким кршењима људских права на подручју некадашње СФР Југославије (РЕКОМ). Иницијативу је својим потписима подржало преко 550.000 грађана из целог региона, а након веома инклузивног четворогодишњег консултативног процеса (током којег је у 128 дебата учествовало 6700 представника цивилног друштва, укључујући организације за људска права, породице убијених и несталих, бивше логораше, избеглице, ратне ветеране, правнике, уметнике, писце, новинаре и друге друштвено ангажоване интелектуалце и грађане са подручја некадашње Југославије, формулисани су циљеви, задаци, надлежност, трајање и процедуре рада будуће комисије.

Да би РЕКОМ непосредно допринео помирењу, сама иницијатива мора да добије државни печат. Најпре, наследнице бивше СФР Југославије треба да потпишу међувладин Споразум о оснивању РЕКОМ-а. У том циљу, у вези са одржавањем самита у оквиру Берлинског процеса у Трсту у јулу 2017. године, 50.000 грађана Сарајева, Бања Луке, Приштине, Београда и Загреба је својим потписима подржало предлог Коалиције за РЕКОМ да Берлински процес, као политички најзначајнији форум за регионалну сарадњу, буде платформа у оквиру које ће бити основана ова међувладина комисија.

Берлински процес је унео нову енергију у регионалну сарадњу, дао јој снажан подстицај и покренуо конкретне иницијативе. Међутим, на плану помирења није било напретка, чиме је очуван простор за оживљавање тензија које угрожавају сарадњу у региону и његову европеизацију. Због тога Коалиција за РЕКОМ предлаже оснивање ове међувладине комисије на предстојећем самиту 2018. године”, наглашава Наташа Кандић.

Стога је и препорука Једанаестог форума за транзициону правду да, ради напретка процеса регионалног помирења, као неопходног услова сарадње и безбедности на Западном Балкану, као и прикључивања Западног Балкана Европској унији, наследнице некадашње СФР Југославије треба да закључе Споразум о оснивању РЕКОМ-а на предстојећем састанку у оквиру серије самита земаља Западног Балкана („Берлинског процеса”), у 2018. години. И да, након тога, без одлагања, предузму конкретне кораке за оснивање РЕКОМ-а, у складу са Нацртом Статута РЕКОМ-а.

Као панелисти  или учесници у конструктивној расправи, значајан допринос јачању Коалиције за РЕКОМ дало је седамдесет делегата Коалиције за РЕКОМ и готово стотину учесника из круга цивилног друштва, академске заједнице, истраживача транзиционе правде, државних и међународних заједница и институција које се баве успостављањем владавине права нарушених тешким кршењима људских права у ратовима деведесетих на просторима бивше Југославије.    

Г. Ђикановић