Конференција у Приштини, 23. август, 2017. године (српска и енглеска верзија)

Препоруке са конференције на којој се говорило о питањима несталих особа, изазовима везаним за идентификацију, одржаној у Приштини, 23 Августа 2017.

Током конференције учесници су изразили потребу да укажу на могуће грешке у процесу идентификације жртава као И хитан третман посмртних остатака који се налазе И мртвачници института за судску медицине.

  1. Влада Републике Косова треба да формира оперативну групу на челу са државним тужиоцем, која ће бити састављена од дискусионе групе за нестала лица, владине комисије за нестала лица, института за судску медицину, међународног комитета црвеног крста, ЕУЛЕXа И представника удружења породица несталих лица.
  2. Оперативна група ће се бавити проналажењем могућих грешака у идентификацији као И решавања случајева посмртних остатака који се налазе у мртвачници института за судску медицину.
  3. Најмање 3 месеца након формирања, оперативна група ће израдити акциони план.
  4. Влада Републике Косова треба да за рад оперативне групе обезбедити професионална И финансијска средства.
  5. Међунардна заједница треба да подржи рад оперативне групе тако што ће обезбедити потребну докуметацију И извештаје о есхумацијама на којима су радили међународни тимови у периоду 1999-2002

23.08.2017, Приштина

 

Recommendations from the Conference on Missing Persons issue, Challenges in Identification, held in Pristina, on August 23rd 2017

 

During the proceedings of the Conference, the participants stressed the need to address possible errors during the victim identification process as well as the emergency treatment of mortal remains in the mortuary of IFM.

  1. The Government of the Republic of Kosovo shall establish a TASK FORCE led by the State Prosecution, consisting the Missing Talks Group, the Missing Persons Commission, the Forensic Institute, the International Committee of Red Cross, EULEX and representatives of Family Associations.
  2. Task Force will engage in identifying possible errors during identification as well as in solving cases of mortal remains in the mortuary of IFM.
  3. At the latest 3 months after its establishment, the Task Force shall draft the action plan with timeframe.
  4. Government of the Republic of Kosovo to support the Task Force with professional and financial resources.
  5. International community to support task force and to assist in obtaining documents and reports of exhumations by international teams during 1999-2002

23.08.2017, Pristina