Одржана изборна Скупштина Удружења породица страдалих на Косову и Метохији од 1998. до 2000. године

Прва Изборна Скупштина Удружења породица страдалих на Косову и Метохији, одржана је 13. септембра 2014.године у Београду.

Организациони одбор, који су чинили Наташа Шћепановић, Милена Парлић, Тодор Марковић, Зора Павловић и Часлав Вулић, израдио је Предлог дневног реда Скупштине, сачинио списак чланова за Управни и Надзорни одбор и Верификациону комисију, али и предложио Измене и допуне постојећег Статута Удружења.

Након подношења шестомесечног Извештаја о раду Удружења и Финансијског извештаја који су једногласно усвојени, на предлоге делегата Скупштине, проширена је листа са именима кандидата за управне и извршне органе Удружења.

После обављеног јавног гласања, изабран је Управни одбор Удружења, од петоро  кандидата који су добили највећи број гласова.

УПРАВНИ ОДБОР УДРУЖЕЊА:

 •             Наташа Шћепановић
 •             Милена Парлић
 •             Маринко Ђурић
 •             Будимир Маслар
 •             Катарина Патрногић

НАДЗОРНИ ОДБОР:

 •             Зора Павловић
 •             Светислав Мирић
 •             Милијана Минић

ВЕРИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА:

 •             Тодор Марковић
 •             Лидија Филиповић
 •             Милијана Минић

Током расправе о изменама и допунама Статута Удружења, између осталог је одлучено и да нови назив Удружења буде: Удружење породица косметских страдалника.

Председница Удружења Наташа Шћепановић је делегате Скупштине упознала са иницијативама о формирању Уније српских удружења са Косова и Метохије, као и потписивању Меморандума о разумевању (на иницијативу

Међународне комисије за нестала лица) са удружењима породица албанских жртава. Са овим у вези, задужени су Управни и Надзорни одбор, који ће дати заједничке сугестије, предлоге и коначно мишљење о прихватању или одбијању ових иницијатива и доставити их предлагачима.

Сходно 14. члану Статута Удружења, Управни одбор, из редова својих чланова, бира председника и заменика председника Управног одбора. Они су, истовремено и председник и заменик председника Удружења.

На седници новоизабраног Управног одбора, која је такође одржана 13. септембра 2014.године, за председника Управног одбора и председника Удружења, једногласно је изабрана Наташа Шћепановић.

Такође једногласно, за заменика председника Управног одбора и заменика председника Удружења, изабран је Маринко Ђурић.

Секретар Удружења породица страдалих на Косову и Метохији од 1998. до 2000.године је Милена Парлић.